Kancelárie s Work-Life-Balance

Majiteľ projektu – IMMOFINANZ Group

IMMOFINANZ je spoločnosť pôsobiaca v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorej aktivity sa zameriavajú na segmenty retailu a kancelárií na ôsmich hlavných trhoch Európy: v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Moskve. Hlavné podnikateľské aktivity zahŕňajú správu a rozvoj nehnuteľností. Portfólio nehnuteľností spoločnosti má hodnotu približne 4,0 miliardy EUR a zahŕňa viac ako 230 nehnuteľností. IMMOFINANZ je kótovaná na burzách vo Viedni (ATX index) a Varšave. Viac informácií nájdete na: www.immofinanz.com
  • Činnosti IMMOFINANZ Group
    Rozvojom a zhodnocovaním prvotriednych nehnuteľností vytvárame trvalé výnosy pre svojich akcionárov. Pritom sa zameriavame na tie najlepšie nehnuteľnosti v štyroch triedach aktív, ku ktorým patrí maloobchod, kancelárske priestory, logistika a bývanie v ôsmich hlavných krajinách. Angažovanosťou v odvetví obytných a komerčných nehnuteľností v západnej a východnej Európe zabezpečujeme vyvážené rozloženie rizika.