Kancelárie s Work-Life-Balance

Imprint

Oznámenie o autorských právach:

© IMMOFINANZ AG, 2013.

Majiteľom webovej stránky je realitná spoločnosť IMMOFINANZ AG. Webová stránka slúži na informovanie o aktivitách spoločnosti IMMOFINANZ AG. Všetok obsah je určený na osobnú informáciu. Ďalšie používanie a reprodukcia nad rámec osobného použitia nie sú povolené.

Obrázky sa nesmú zverejňovať ani ďalej spracovávať bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka autorských práv, či už na komerčné alebo iné účely.